• Kadın Dostu Kent
   Kadın Dostu Kent

   "Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı”, yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini yerleştirme ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla 2006 yılında başlatılmıştır. 2010 yılında tamamlanan 1. aşamanın ardından, 2011 yılı Nisan ayında Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programının 2. aşaması başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından hayata geçirilmiştir. Kadın Dostu Kentler – 2 Ortak Programı, İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilmiştir. Projenin ilk etabı, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon illeri ile başlamış, ikinci etapta proje Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin’in yanı sıra Samsun illerinin de katılmasıyla genişletilmiştir. Kadın Dostu Kentler Projesinin genel amacı; Yerel düzeyde kadın – erkek eşitliğinin güçlendirilmesidir. Proje aynı zamanda; Kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmetlerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve kadınların yerel karar alma mekanizmalarına ve süreçlerine katılımının artırılmasını hedeflemektedir. Proje, İlimizde 1 Eylül 2011 tarihinde Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde ilgili kamu kurumu, yerel yönetim ve kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşların katkı ve katılımlarıyla uygulanmaya başlanmıştır. 2017 yılı itibariyle 44 kurum/kuruluş temsilcisinin katılımıyla birlikte Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu (Teknik Alt Kurul ve Karar Verici Üst Kurul) kurularak İlde önemli çalışmalara imza atılmıştır. Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan ve Valiliğimiz tarafından web sitesinde bizlere ayrılan Kadın Dostu Kent Samsun Bölümünde, İlimizde Proje kapsamında Eylül 2011- Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmaların yanı sıra ilde şiddet mağduru bireylerin yararlanacağı yasalar, kurumlar, yararlı linkler ve mevzuata da yer verilmiştir. Söz konusu tüm bilgileri belgeleri tıklayarak bilgisayarınıza indirebileceği gibi +903624316475-78 / 156 numaralı telefondan veya yerelesitlik55@gmail.com, hicran55uzman@hotmail.com e-mail adreslerinden de ulaşabilirsiniz

    

   Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Yönergesi 
   indirmek için tıklayınız...
    
    
   6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
   indirmek için tıklayınız...
    
    
   İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasanın Etkin Kullanımına İlişkin 2017-1 Sayılı  Valilik  Genelgesi  
    
   Kadına Yönelik Şiddet  ve Haklarımız  
    
   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı (2017-2020)
    
   Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Listesi  
    
   Samsun Kadın Dostu Kentler Projesi  2011-2017 Faaliyet Raporu  
    
   Samsun Yerel Eşitlik Eylem Planı (2016-2018)
    
    

    

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA