Bölge Yatırımı
 • Teşvik
   Teşvik

   Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

   Yeni Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlamıştır.

   Yeni Teşvik Sistemi, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlamak (dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, 500 milyar dolar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir), imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sistemin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 2009 yılında kullanılan 4 kademeli bölgesel haritadan vazgeçilerek İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışmasına (2011) dayanan ve illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli yeni bölgesel harita hazırlanmıştır. 6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı bu haritada Tokat 5. Bölgede yer almaktadır.  Tokat’ta Bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırımların Organize Sanayi Bölgeleri’nde yapılması durumunda ise en avantajlı desteklerin sağlandığı 6.Bölge desteklerinden faydalanılabilmektedir.

   Yeni Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

    

   Genel Teşvik Sistemi

   Bölgesel Teşvik Sistemi

    Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

    Stratejik Yatırımların Teşviki

    

   Yeni teşvik sistemi hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız

 • Tokat’ta Genel Teşvikler
   Tokat’ta Genel Teşvikler

   Tokat’ta, sabit yatırım tutarı 500.000 TL’yi geçen yatırımlar (bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç)* aşağıdaki destek unsurlarından

   ·KDV

   ·Gümrük Vergisi Muafiyeti

   * TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI için bknz. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 4

   Genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan başvurular Ankara Ekonomi Bakanlığı’na doğrudan yapılabileceği gibi yatırımın yapılacağı ildeki Yatırım Destek Ofislerine de yapılabilmektedir. Tokat Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.

 • Tokat’ta Bölgesel Teşvikler
   Tokat’ta Bölgesel Teşvikler

   İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre destek oranları farklılaştırılmıştır.

   Bölgesel teşvikler kapsamındaki başvurular yalnız Ankara Ekonomi Bakanlığı’na yapılabilmekte olup illerde bulunan yatırım destek ofislerinden teknik destek alınabilmektedir. Başvuru öncesi evrak Samsun Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.

   İller itibarıyla yapılacak olan yatırımlar, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde çeşitli destek unsurlarından yararlandırılmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi’nde 5. bölgede yer alan Tokat için bölge şartlarını sağlayan yatırımlara yönelik destek unsurları aşağıdaki gibidir.

   ·      KDV İstisnası

   ·      Gümrük Vergisi Muafiyeti

   ·      Vergi İndirimi

   ·      Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

   ·      Yatırım Yeri Tahsisi

   ·      Faiz Desteği

   Tokat’ın da içinde bulunduğu 5. bölge bu destek unsurlarından aşağıda belirtilen oranlar dahilinde yararlanmaktadır.

    

   BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI
   Destek Unsurları Tokat (V. Bölge)
    

   31.12.2013'e kadar

   01.01.2014'ten sonra
   KDV İstisnası VAR
   Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR

   Vergi İndirimi (%)

   OSB Dışı

   OSB İçi

    

   80

   90

    

   70

   90

   Yatırıma Katkı Oranı (%)

   OSB Dışı

   OSB İçi

    

   40

   50

    

   30

   35

   Büyüklüğü 110 Hektar

   Sanayi Parsel Sayısı

   Tahsis Edilen

   Tahsis Edilecek

   70

   13

   57

   Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği Sabit Yatırıma Oranı %35

   OSB Dışı

   OSB İçi

    

   7 yıl

   10 yıl

    

   6 yıl

   7 yıl

   Yatırım Yeri Tahsisi VAR
   Faiz Desteği VAR
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK
   Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) YOK

   01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar için teşvik oran ve süreleri değişiklik göstermektedir.

    

   Yeni Teşvik Sisteminde, Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi halinde yatırım, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulunduğu bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanır.

   Buna göre Tokat Merkez, Turhal, Zile, Erbaa ve Niksar OSB’de gerçekleştirilen yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından 6. bölge oran ve süreleri üzerinden desteklenecektir.

    

   Tokat İli’nde Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapacağınız sektörün Samsun için desteklenen sektörler arasında olması gerekmektedir. Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için Samsun için belirlenen asgari yatırım tutarları ve kapasiteler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

   BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE
   BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

    

   Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 5. Bölge
   1 0121, 122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)                                                                                        500 Bin TL
   2

   0500.0.04

   Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
   3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL
   4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL

   5

   18

   Giyim eşyası imalatı 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları

   8

   1912 ve 1920

   Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 500 Bin TL
   9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 Milyon TL

   10

   21

   Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL

   14

   2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 1 Milyon TL
   20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)                                                        1 Milyon TL
   27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 1 Milyon TL
   28 28 Metal eşya 1 Milyon TL
   30 29 Makine ve teçhizat imalatı 1 Milyon TL
   32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon TL
   33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
   34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
   35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
   36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL
   37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 1 Milyon TL
   40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL
   41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
   42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
   43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
   44 6302.0.03 Lisanslı  depoculuk 1 Milyon TL
   45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL
   46 8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL
   Huzurevi: 100 kişi
   47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
   48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
   50   Seracılık 10 dekar

    

 • Öncelikli Sektörler
   Öncelikli Sektörler

   Yeni Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen öncelikli sektörlere giren yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir.

   ·      Madencilik yatırımları,

   ·       Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

   ·      Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,

   ·      Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

   ·       Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,

   ·      Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,

   ·       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,

   ·      Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan belirli ilaç yatırımları ile savunma sanayi yatırımları

 • Tokat’ta Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler
   Tokat’ta Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler

   2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 3’de belirtilen ve asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırım konuları büyük ölçekli yatırımlar olarak nitelendirilir ve bölgesine bakılmaksızın

   • KDV İstisnası

   • Gümrük Vergisi Muafiyeti

   • Vergi İndirimi

   • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

   • Yatırım Yeri Tahsisi

   desteklerinden faydalanabilir.

   Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ise stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

   ·  Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde olan yatırımlar

   ·  Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olan yatırımlar

   ·  Asgari %40 katma değer sağlayacak yatırımlar.

   ·  Son 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalatın 50 Milyon ABD Dolarının üzerinde olduğu yatırımlar

   Stratejik yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarından yararlanırlar:

   • KDV İstisnası

   • Gümrük Vergisi Muafiyeti

   • Vergi İndirimi

   • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

   • Faiz Desteği

   • Yatırım Yeri Tahsisi

   • KDV iadesi

   Büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımlara yönelik teşvikler kapsamındaki başvurular yalnız Ankara Ekonomi Bakanlığı’na yapılabilmekte olup illerde bulunan yatırım destek ofislerinden teknik destek alınabilmektedir. Tokat Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.

 • Müracaat İçin Gerekli Belgeler
   Müracaat İçin Gerekli Belgeler

   Yeni teşvik sistemine başvurular için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

   ·      Müracaat dilekçesi.

   ·      İmza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.

   ·      Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

   ·      Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge.

   ·      Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

   ·      Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı.

   ·       “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

   ·      Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler.

   ·      Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında; “yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ” in 10. maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

   ·      Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 • Örnek Teşvik Belgesi Uygulaması
   Örnek Teşvik Belgesi Uygulaması

   Aşağıdaki tabloda, Tokat için asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan bir yatırımın niteliklerine yer verilmiştir. 

   YATIRIM TUTARI TABLOSU
      Yerli Makine 750.000 TL
      İthal Makine

   0

      Arsa Arazi Bina 250.000 TL
      Diğer Giderler -

      Yatırımla Oluşacak Yeni İstihdam

   30 Kişi

      TOPLAM

   1.00.000 TL

    

   Bu niteliklere göre yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki şu şekilde gerçekleşecektir.

    

   DESTEK UNSURLARI VE MİKTARLARI

   (31.12.2013 TARİHİNE KADAR YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLMASI HALİNDE

   TOKAT OSB DIŞI OSB İÇİ
      KDV  İstisnası

   135.000

   135.000
      Gümrük Vergisi Muafiyeti 0 0

      Yatırım Döneminde Vergi İndirimi

   200.000

   400.000

      İşletme Döneminde Vergi İndirimi

   200.000

   100.000
      Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 350.000 660.240
      TOPLAM DESTEK 885.000 1.295.240

    

   KDV İSTİSNASI

   Firma 750 Bin TL’lik makine harcamasının KDV’si olan (% 18) 135.000 TL’yi ödemez. Dolayısıyla alacağı makineleri KDV’siz alır.

   GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

   Bu örneğimizde ithal makine ekipmanı alımı öngörülmemiş olsa da firma ithal makine ekipman alımı yapacak olsaydı KDV istisnasına ek olarak Gümrük Vergisi de ödemeyecekti.

   VERGİ İNDİRİMİ

   ·         OSB DIŞI: Firma toplam yatırım tutarı olan 1 milyon TL’nin % 40’ına tekabül eden 400 bin TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Firma ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 400 bin TL’ye ulaşıncaya kadar % 80 indirimli öder. Örneğin firmanın ilk dönem ödemesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 20.000 TL öder ve kazanılan bu indirimlerin toplamı 400 bin TL’lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 400 bin TL’lik vergi indiriminin % 50’si olan 200.000 TL’lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir. Bu durumda 400 bin TL’lik vergi indiriminin 200 bin TL’si teşvik belgesine konu yatırım faaliyetlerine, 200.000 TL’si de halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergiden elde edilebilecektir.

   ·         OSB İÇİ: Firma toplam yatırım tutarı olan 1 milyon TL’nin % 50’sine tekabül eden 500 bin TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Firma ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 500 bin TL’ye ulaşıncaya kadar % 90 indirimli öder. Örneğin firmanın ilk dönem ödemesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 10.000 TL öder ve kazanılan bu indirimlerin toplamı 500 bin TL’lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 500 bin TL’lik vergi indiriminin % 20’si olan 100.000 TL’lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir. Bu durumda 500 bin TL’lik vergi indiriminin 400 bin TL’si teşvik belgesine konu yatırım faaliyetlerine, 100.000 TL’si de halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergiden elde edilebilecektir.

   SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

   Firma 30 kişilik istihdamla birlikte her ay kişi başına belirli bir sigorta primi öder (Çalışanların maaşını asgari ücreti üzerinden düşünürsek kişi başına yaklaşık 200 TL.)

   ·         OSB DIŞI: Firma 7 yıl boyunca 1 milyon TL’lik yatırımının %35’i olan 350 bin TL’ye ulaşıncaya kadar çalıştırdığı işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmının sigorta primini ödemez. Örneğin 30 kişinin sigorta primi aylık 6.000 TL, yıllık 72.000 bin TL’dir.

   ·         OSB İÇİ: Firma yatırımı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacak olursa 10 yıl boyunca çalıştırdığı işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmının sigorta primini ödemez. Buradaki en önemli nokta OSB dışında geçerli olan ve yatırımın %35’ine tekabül eden üst limitin burada olmamasıdır. Dolayısıyla firmanın istihdamı kaç kişi olursa olsun 10 yıl boyunca bu destekten faydalanır.

   YATIRIM YERİ TAHSİSİ

   Yatırımın yapılacağı ilçede yer alan organize sanayi veya endüstri bölgelerinde boş parsel bulunmaması durumunda, yatırım tutarı yatırımcının talep ettiği taşınmazın rayiç bedelinin 3 katından az olmamak kaydıyla tahsis edilebilir. Yani 1 milyon TL’lik yatırım için rayiç bedeli en fazla 330 bin TL olan bir hazine arazisi talep edilebilir.

   FAİZ DESTEĞİ

   Firma TL kredilerinde 5 puan, döviz kredilerinde ise 2 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde maksimum tutar 700.000 TL’dir. Yani alınacak kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 700.000’lik kısmı devlet tarafından karşılanır. Bu durumda 1 milyon TL’lik sabit yatırım için bu yatırımın %70’i olan 700 bin TL kredi kullanılabilir ve bu krediden doğacak faiz giderinin 5 puanlık kısma tekabül eden bölümü devlet tarafından karşılanır.

   *Ayrıntılı bilgi için Ekonomi Bakanlığı web sitesini (www.ekonomi.org.tr) ziyaret ediniz.

   Yatırımın 01.01.2014 tarihinden sonra başlaması halinde yararlanılacak olan tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

    

   DESTEK UNSURLARI VE MİKTARLARI

   (01.01.2014 TARİHİNDEN SONRA YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLMASI HALİNDE

      TOKAT OSB DIŞI OSB İÇİ
      KDV  İstisnası

   135.000

   135.000
      Gümrük Vergisi Muafiyeti 0 0

      Yatırım Döneminde Vergi İndirimi

   150.000

   280.000

      İşletme Döneminde Vergi İndirimi

   150.000

   70.000
      Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 350.000 466.200
      TOPLAM DESTEK 785.000 951.200

    

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA