Bölge Yatırımı
 • Tarıma Dayalı Sanayi
   TARIMA DAYALI SANAYİ

   Tokat’ta kamu ve özel sektör tarafından kurulan tesislerle, tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. İlde sahip olduğu verimli tarım arazilerinden elde edilen kaliteli tarım ürünlerini değerlendiren işletmeler yer almaktadır. 1934 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk şeker fabrikaları arasında yer alan Turhal Şeker Fabrikası, 1958 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk meyve suyu üreticisi ve Türkiye’nin ilk 500 şirketinden biri olan Dimes, kentin sanayileşme sürecindeki önemli aktörledir.

   İlde en fazla işletme sayısına sahip sektör gıda sanayidir. Gıda sanayi işletmeleri Turhal, Merkez, Zile ve Niksar’da yoğunlaşmaktadır. Turhal ilçesinde Turhal Şeker Fabrikası Aytaç Gıda Süt Fabrikası – Akar Gıda Ayçiçeği Fabrikası – Oruçlar Et Kombinası işletmeleri; Merkez ilçede Dimes - Aksa Gıda - Espa Gıda - Aşıkbaba Et ve Et Ürünleri - Mufi Gıda - SNS Gıda -  Topçam Küp Şeker – Toksütsan ve Zafer Un işletmeleri; Zile ilçesinde Birsan Un - Özkaleli Gıda, Topçuoğlu Gıda,  Niksar ilçesinde Olca Gıda Sanayi – Niksar Süt ve Süt Ürünleri (Bereket Döner) - Yılmaz Un – Cevizsan – Ayvaz Su- Tahmiscioğlu Gıda – Sisma Maden Suyu işletmeleri faaliyet göstermektedir.

      İLÇE İŞLETME SAYISI ÇALIŞAN SAYISI
      Turhal 8 667
      Tokat  29 478
      Zile 14 361
      Niksar  11 167
      Erbaa 9 80
      Pazar 4 35
      Reşadiye 3 23
      Artova 2 14
      Almus 2 13
      Sulusaray 1 1
      TOPLAM 83 1839

    

    İlde en fazla istihdam sağlayan (1839 kişi ile) üçüncü sektör konumundaki gıda sanayinin en fazla istihdam sağlayan işletmeleri Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikası, Dimes Gıda A.Ş. ve Birsan Un A.Ş. işletmeleridir. Bu işletmeler toplam istihdamın %49.5’ini oluşturmaktadır.

   Sektörün ilin ihracatındaki payı %10’dur.  Dimes bu sektördeki ihracatın %95’ini gerçekleştirmektedir. Sektörde ihracatçı 14 işletme bulunmaktadır. İhraç edilen ürünler meyve suyu, ceviz, süt ürünleri, yaprak, pekmez, şeker, un ve bakliyattır.

   Sektörde faaliyet gösteren 13 firma 2012 yılında toplam16.550.076 $’lık ihracat yapmıştır.

 • Hazır Giyim ve Konfeksiyon
   HAZIR GİYİM ve KONFEKSİYON

   Osmanlı İmparatorluğu döneminde temelleri atılan tekstil ve hazır giyim sanayinde Tokat ve Denizli dokuma sanayinde iki önemli merkezdir. Tokat dokumacılığın yanı sıra basmacılık ve boyamacılık ile önemli bir ihracat merkezi idi. 600 yıllık bir deneyime sahip olunan bu sektörde bugün Merkez-Erbaa-Turhal ve Zile ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile ilde en fazla istihdam sağlayan sektördür.

   Merkez ilçede ARJ Group, Canicas Tekstil, Gür Aksesuar, Has Özgen Tekstil, Kardelen Tekstil, Karasoylar Tekstil, Yüce Tekstil, Ülkü Tekstil, Dimteks Tekstil; Erbaa ilçesinde Akarteks Tekstil, Aster Anadolu Tekstil, Akal Tekstil, Ayener Tekstil, Dilek Tekstil, Demirdağ Tekstil,  Şentürk Tekstil, Erek Tekstil, Hassen Tekstil, Mandan Tekstil, Riva Tekstil, Safa Tekstil ; Turhal ilçesinde Haktin Tekstil, Uslu Tekstil; Zile ilçesinde Zela Tekstil ve Uncuoğlu Tekstil işletmeleri faaliyet göstermektedir.

      İLÇE İŞLETME SAYISI ÇALIŞAN SAYISI
      Erbaa 17 1.253
      Tokat  10 778
      Turhal 3 625
      Niksar  3 202
      Reşadiye 1 73
      Zile 2 61
      TOPLAM 36 2.992

   36 işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde 2.992 kişi çalışmaktadır. İlde en fazla istihdam sağlayan sektör konumundaki gıda sanayinin en fazla istihdam sağlayan işletmeleri UTG/Canicas Tekstil (Erbaa), Haktin Tekstil (Turhal) ve Has Özgen Tekstil (Merkez) işletmeleridir. Bu işletmeler toplam istihdamın %34.8’ini oluşturmaktadır.

   Sektörün ilin ihracatındaki payı %63,5’dir. Sektörde ihracatçı 14 işletme bulunmaktadır. Haktin Konfeksiyon, Ziya Giyim, Kaner Konfeksiyon ve UTG/Canicas sektörün ihracatında öne çıkan firmalardandır.

    

   Sektörde faaliyet gösteren 14 firma 2012 yılında toplam 97.970.858 $’lık ihracat yapmıştır.

 • Madencilik
   MADENCİLİK

   Tokat’ta metalik madenler ve endüstriyel hammadde niteliği taşıyan madenler çıkarılmaktadır. Antimuan, bakır, demir, krom, manganez ve nikel ilde çıkarılan metalik madenler arasında yer alırken; aspest, bentonit, kaolen, kil, kireçtaşı ve mermer ilde çıkarılan endüstriyel hammadde niteliği taşıyan madenler arasında yer almaktadırlar.  Bu madenler arasında mermer, bentonit, antimuan ve taş kömürü ön plana çıkmaktadır. 

   Dünya bentonit rezervinin yaklaşık %15’ine sahip olan ülkemizde kalsiyum ve sodyum bentonit rezervleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki tek sodyum bentonit rezervinin yer aldığı Reşadiye ilçesinde; sondaj sanayi, döküm sanayi ve inşaat sanayinde büyük ölçüde kullanılan yüksek kalitedeki sodyum bentonit çıkarılarak yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunulmaktadır. Zile ve Artova ilçelerinde taş kömürü; Turhal ilçesinde ise antimuan madeni çıkarılmaktadır.

   Yapılan araştırmalara göre, dünya mermer rezervlerinin %40’lık bir kısmı ülkemizde bulunduğu ve bu rezervinde yaklaşık %20’lik kısmının Tokat’ta bulunduğu ifade edilmektedir. 5 milyar 162 milyon m³ lük mermer rezervi ile Tokat; Balıkesir, Afyon, Bilecik ve Eskişehir’den sonra 5.sırada yer almaktadır. Tokat’ta bej mermer, traverten (noçe, sarı), diyabaz (siyah), füme (kumlu tüylü), siyah mermer, beyaz mermer, oniks mermer (yeşiloniks), serpantin ve bazalt mermer olmak üzere değişik renk ve kalitede 9 çeşit mermerin bulunduğu tespit edilmiştir.  Blok ve işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara sunulmaktadır.

   Turhal ilçesinde Mensace Mermer ve Turhal Mermer, Zile ilçesinde İlik Mermer Fabrikası, Öz Apsa Mermer, Karadeniz Mermer, Merkez ilçede Selanik Mermer, Atılgan Yeşil Oniks Mermer

 • Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
   TAŞ ve TOPRAĞA DAYALI SANAYİ

   İlde en fazla istihdam sağlayan (2556 kişi ile) ikinci sektör konumundaki taş ve toprak sanayinin en fazla istihdam sağlayan işletmeleri Özdemir Antimuan, Çenesizler Toprak ve Adoçim Çimento işletmeleridir. Bu işletmeler sektördeki toplam istihdamın % 23’ünü oluşturmaktadır.

      İLÇE İŞLETME SAYISI ÇALIŞAN SAYISI
      Artova 2 196
      Erbaa 26 921
      Niksar  6 273
      Pazar 4 61
      Tokat  16 248
      Turhal 10 746
      Zile  7 111
      TOPLAM 71 2556

   Sektörün ilin ihracatındaki payı % 22,8’dir. Sektörde ihracatçı 12 işletme bulunmaktadır. Özdemir Antimuan ve Adoçim Çimento bu sektördeki ihracatın % 82.3’ünü gerçekleştirmektedir.

   Sektörde faaliyet gösteren 12 işletme  2012 yılında toplam 35.214.471 $’lık ihracat yapmıştır.

 • Orman Ürünleri
   ORMAN ÜRÜNLERİ

   Tokat ili yüzölçümünün % 39’unu ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Merkez, Almus, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri’nin sorumluluk alanında bulunan bu ormanlık arazilerden endüstriyel odun elde edilmektedir.  2011 yılında 256.238 m³, 2012 yılında ise 315.149 m³ endüstriyel odun üretilerek il içinde ve ilin yakın çevresinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri tarafından hammadde kaynağı olarak kullanılmıştır.

   İlde faaliyet gösteren 296 işletmeden 35’i (%11.8’i) orman ürünleri ve mobilya sanayinde faaliyet göstermektedir. Bu sektörün toplam sanayi istihdamındaki payı ise % 5.6’dır. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ilçelere dağılımına bakıldığında ilk sırada 11 işletme ile Niksar ilçesi, ikinci sırada 10 işletme ile Merkez ilçe, üçüncü sırada ise 5’er işletme ile Erbaa ve Zile ilçeleri yer almaktadır.

      İLÇE İŞLETME SAYISI ÇALIŞAN SAYISI
      Tokat  10 193
      Erbaa 5 98
      Zile 5 80
      Niksar  9 60
      Turhal 2 26
      Pazar 1 25
      Almus  1 6
      TOPLAM 32 488

    

   İlde en fazla istihdam sağlayan (482 kişi ile) dördüncü sektör konumundaki gıda sanayinin en fazla istihdam sağlayan işletmeleri Erbaa Kaplama Sanayi, Eroğlu Ambalaj ve Orman Ürünleri Özgür Mobilya, Şahinler Kerestecilik, Diva Ahşap işletmeleridir. Bu işletmeler toplam istihdamın % 42,1’ini oluşturmaktadır.

   Sektörün ilin ihracatındaki payı onbinde 19,2’dir. Sektörde ihracatçı 2 işletme bulunmaktadır. Bu işletmeler 4K Eğitim Araçları ve Erbaa Kaplama Sanayi işletmeleridir. 2012 yılında yapılan toplam ihracat tutarı 296.000 $’dır.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA