Bölge Yatırımı
 • Yatırım Teşvik Sistemi
   Yatırım Teşvik Sistemi Yazısı
   Yeni Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlamıştır.
    
   Yeni Teşvik Sistemi, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlamak (dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, 500 milyar dolar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir), imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sistemin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 2009 yılında kullanılan 4 kademeli bölgesel haritadan vazgeçilerek İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışmasına (2011) dayanan ve illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli yeni bölgesel harita hazırlanmıştır. TR83 Bölgesi illerinden Çorum bu haritada 4. Bölgede yer almaktadır.
    
    
    
   İllerin Bölgelere Dağılımı
   1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE
   Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
   Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
   Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
   Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
   İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
   İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
   Kocaeli İsparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
   Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
     Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
     Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
     Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
     Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
     Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa
         Malatya Tokat Şırnak
         Nevşehir Tunceli Van
         Rize Yozgat  
         Sivas    
   8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15İL
    
    
    
   6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı Yeni Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
    
   • Genel Teşvik Sistemi
    
   • Bölgesel Teşvik Sistemi
    
   • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
    
   • Stratejik Yatırımların Teşviki
    
    
    
   Çorum’da Genel Teşvik Sistemi ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları arasında yer almayan ve asgari yatırım tutarı 500 bin TL üzeri şartını sağlayan yatırımlar
    
   KDV istisnası
    
   Gümrük vergisi muafiyetinden faydalanmaktadır.
    
    
    
   Genel teşvik uygulamaları kapsamındaki başvurular Ankara Ekonomi Bakanlığı’na yapılabileceği gibi kendi illerinde yer alan Yatırım Destek Ofislerine de yapılabilmektedir. Çorum Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.
    
    
    
   Çorum’da Bölgesel teşvik uygulamalarında, iller itibariyle belirlenen sektörler sabit yatırım tutarı şartlarını sağlamaları halinde;
    
   • KDV İstisnası
    
   • Gümrük Vergisi Muafiyeti
    
   • Vergi İndirimi
    
   • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
    
   • Faiz Desteği
    
   • Yatırım Yeri Tahsisi
    
   Desteklerinden faydalanmaktadır.
    
    
    
   Çorum’un da içinde bulunduğu 4. bölge bu destek unsurlarından aşağıda belirtilen oranlar dahilinde yararlanmaktadır.
    
    
    
   Bölgesel Teşvik Uygulaması Çorum
   KDV İsitisnası Var
   Gümrük Vergisi Muafiyeti Var
   Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 30
   OSB İçi 40
   İndirim Oranı (%) OSB Dışı 70
   OSB İçi 80
   Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB Dışı 6 Yıl
   OSB İçi 7 Yıl
   Sabit Yatırım Oranı (%) OSB Dışı 25
   OSB İçi 35
   Yatırım Yeri Tahsisi Var
   Faiz Desteği İç KrediKağıt ve kağıt ürünleri imalatı 4 Puan
   Döviz/ Dövize Endeksli Kredi 1 Puan
   Azami Destek Tutarı 600.000 TL
    
   Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
    
   Çorum ilinde Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapacağınız sektörün Çorum için desteklenen sektörler arasında olması gerekmektedir. Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için Çorum için belirlenen asgari yatırım tutarları ve kapasiteler aşağıdaki tabloda görülmektedir.
    
   Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 4. Bölge
   1 121 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 500 Bin TL
   2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
   3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL
   4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL
   5 18 Giyim Eşyası İmalatı 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları
   8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı   500 Bin TL
   9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 Milyon TL
   10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
   14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 1 Milyon TL
   20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 1 Milyon TL
   27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 1 Milyon TL
   28 28 Metal eşya 1 Milyon TL
   30 29 Makine ve teçhizat imalatı 1 Milyon TL
   32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon TL
   33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
   34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
   35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
   36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL
   38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 1 Milyon TL
   40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 1 Milyon TL
   41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
   42 5510.3.01 Öğrenci Yurtları 100 öğrenci
   43 6302.0.01 Soğuk Hava Deposu Hizmetleri 500 metrekare
   44 6302.0.03 Lisanslı Depoculuk 1 Milyon TL
   45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL
   46 8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL
   Huzurevi: 100 kişi
   47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
   48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
   50   Seracılık 10 dekar
    
   Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
    
   Bölgesel teşvikler kapsamındaki başvurular yalnız Ankara Ekonomi Bakanlığı’na yapılabilmekte olup illerde bulunan yatırım destek ofislerinden teknik destek alınabilmektedir. Çorum Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.
    
    
    
   Yeni Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen yatırım konuları hangi bölgede yapılmış olursa olsun 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir. Bu sektörlerde Çorum’da yapılacak yatırımlar öncelikli sektörler arasında değerlendirilecek olup 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden yararlandırılacaktır.
    
   · Madencilik yatırımları,
    
   · Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
    
   · Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,
    
   · Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
    
   · Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
    
   · Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
    
   · Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,
    
   · Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan belirli ilaç yatırımları ile savunma sanayi yatırımları
    
    
   Çorum’da Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlar; Karar Ek-3’de belirtilen ve asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırım konuları büyük ölçekli yatırımlar olarak nitelendirilir.
    
    
    
   Aşağıda belirtilen şartları birlikte taşıyan yatırımlar ise “Stratejik Yatırım” sayılmakta ve desteklenmektedir.
    
    
    
   · Sabit yatırım tutarı asgari 50 milyon TL olan yatırımlar
    
   · Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olan yatırımlar
    
   · Asgari %40 katma değer sağlayacak yatırımlar
    
   · Son bir yılda yapılan ithalatın 50 milyon TL’yi geçtiği ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
    
    
    
   • KDV İstisnası
    
   • Gümrük Vergisi Muafiyeti
    
   • Vergi İndirimi
    
   • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
    
   • Yatırım Yeri Tahsisi
    
   · Faiz Desteği
    
    
   ÖRNEK TEŞVİK BELGESİ UYGULAMASI
    
   Çorum’da bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörde yatırım yapan bir firmanın yatırımını OSB Dışında(4.Bölge) veya OSB İçinde(5.Bölge) yapacağı iki farklı durum için yararlanacağı teşvik unsurlarını örnek üzerinden açıklayacak olursak.
    
   Her iki durum için de toplam sabit yatırım tutarının 1 Milyon TL olduğunu ve 30 kişinin istihdam edileceğini varsayalım.
    
   Arazi-arsa-bina gideri: 250 Bin TL
    
   Yerli Makine-teçhizat gideri: 750 Bin TL
    
   İthal Makine- teçhizat gideri:-
    
   Toplam Yatırım Miktarı: 1 Milyon TL
    
      ÇORUM OSB DIŞI OSB İÇİ
      KDV İsitisnası 135.000,00 TL 135.000,00 TL
      Vergi İndirimi 300.000,00 TL 400.000,00 TL
      Sigorta Pirimi İş Veren Hissesi Desteği 250.000,00 TL 350.000,00 TL
      Toplam Destek 685.000,00 TL 885.000,00 TL
    
   KDV İSTİSNASI
   Firma 750 Bin TL’lik makine harcamasının KDV’si olan (% 18) 135.000 TL’yi ödemez. Dolayısıyla alacağı makineleri KDV’siz alır.
    
   GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
   Bu örneğimizde ithal makine ekipmanı alımı öngörülmemiş olsa da firma ithal makine ekipman alımı yapacak olsaydı KDV istisnasına ek olarak Gümrük Vergisi de ödemeyecekti.
    
   VERGİ İNDİRİMİ
   OSB DIŞI: Firma toplam yatırım tutarı olan 1 milyon TL’nin % 30’una tekabül eden 300 bin TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Firma ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 300 bin TL’ye ulaşıncaya kadar % 70 indirimli öder. 
   OSB İÇİ: Firma toplam yatırım tutarı olan 1 milyon TL’nin % 40’ına tekabül eden 400 bin TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Firma ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 400 bin TL’ye ulaşıncaya kadar % 80 indirimli öder. 
    
   • SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
   Firma 30 kişilik istihdamla birlikte her ay kişi başına belirli bir sigorta primi öder. 
   OSB DIŞI: Firma 6 yıl boyunca 1 milyon TL’lik yatırımının %25’i olan 250 bin TL’ye ulaşıncaya kadar çalıştırdığı işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmının sigorta primini ödemez. 
   OSB İÇİ: Firma yatırımı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacak olursa 7 yıl boyunca 1 milyon TL’lik yatırımının %35’i olan 350 bin TL’ye ulaşıncaya kadar çalıştırdığı işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmının sigorta primini ödemez.
    
   FAİZ DESTEĞİ
   Firma TL kredilerinde 4 puan, döviz kredilerinde ise 1 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde maksimum tutar 600.000 TL’dir. Yani alınacak kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 600.000’lik kısmı devlet tarafından karşılanır. Bu durumda 1 milyon TL’lik sabit yatırım için bu yatırımın %60’i olan 600 bin TL kredi kullanılabilir ve bu krediden doğacak faiz giderinin 4 puanlık kısma tekabül eden bölümü devlet tarafından karşılanır.
   *Ayrıntılı bilgi için Ekonomi Bakanlığı web sitesini (www.ekonomi.gov.tr) ziyaret ediniz.
    

 • Müracaat İçin Gerekli Belgeler
   Müracaat İçin Gerekli Belgeler yazısı
   • Müracaat dilekçesi.
   • İmza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.
   • Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
   • Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge.
   • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.
   • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı.
   • “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
   • Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler.
   • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında; “yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ” in 10. maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
   • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
    

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA