Bölge Yatırımı
 • Amasya’da Sanayi Sektörünün Avantajları
   Amasya’da Sanayi Sektörünün Avantajları yazısı

   · Tarihsel know-how, açık görüşlü ve yeniliğe açık yatırım ortamı,

   · Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya ve BDT’deki 1,5 milyar tüketiciye kolay erişim avantajı,

   · Meslek liseleri okullaşma oranlarının yüksek olması ve Amasya Üniversitesi’nin üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının liderliğini üstlenmiş olması,

   · Genç, dinamik ve ucuz işgücü,

   · Doğal taş, linyit gibi hammadde kaynaklarının varlığı,

   · Yenilenebilir Enerji potansiyeli,

   · Devlet destek ve teşvikleri, OKA’nın ve diğer kurumların bölge bazında yürüttüğü mali destek programlarının bulunması,

   · Kolay ulaşım ve kombine taşımacılık olanakları,

 • Amasya’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları
   Amasya'da Tarım yazısı

   · Amasya Suluovada bir besi OSB bulunması 

   · Soğan üretiminde Türkiye lideri, ihracatlık kirazın en önemli üretim merkezlerinden birisi olması,

   · Endemik bitki türleri çeşitliliği,

   · Büyük sulama projeleri ile birlikte sulama hizmeti alan arazi varlığının artması,

   · Organik tarım için uygun alan varlığı ve örtü altı tarımı potansiyeli,

   · Tarımsal sanayi potansiyeli,

   · Tarım ve hayvancılık için uygun iklim ve topoğrafya

   · Dünyaca ünlü Amasya Misket Elması ve Çiçek Bamyası üretimlerinin devam etmesi ile ihracatlık kiraz üretiminin artması

 • Amasya’da Turizm Sektörünün Avantajları
   Amasya'da Tarım yazısı

   · Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamındaki 15 ilinden birisi olması,

   · İnanç, sağlık, eko turizm potansiyeli

   · Havaalanı ve kolay ulaşım olanakları

   · 8.500 yıllık tarih ve zengin kültürel miras

   · Karadeniz ve Kapadokya kültür turları üzerindeki konumu k Bamyası üretimlerinin devam etmesi ile ihracatlık kiraz üretiminin artması

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA