Planlama
 • Çevre Düzeni Planlar
   Çevre Düzeni Planlar
   Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla 
   ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır. Bu kapsamda bu başlık altında TR83 Bölgesi illerinin Çevre Düzeni planları yer almaktadır.
 • Amasya Çevre Düzeni Planı
   Çevre Düzeni Planlar
   Amasya ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Amasya Belediye 
   Meclisinin 05.02.2009 tarih ve 2 sayılı kararı ve İl Genel Meclisinin 06.02.2009 tarih ve 30 sayılı kararına istinaden Valilik Makamınca 10.02.2009 tarihinde onaylanmıştır. Amasya Çevre Düzeni Planı Amasya mülki sınırları içerisindeki arazinin sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve yerleşim yerleri gibi alanların planlanmasını kapsayan, sektörel gelişmeleri değerlendiren, koruma ve kullanma dengesini kurmak amacı ile stratejik kararlar ve ana arazi kullanım kararlarını içermektedir.
 • Samsun-Tokat-Çorum Çevre Düzeni Planı
   Çevre Düzeni Planlar
   Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla 
   ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır. Bu kapsamda bu başlık altında TR83 Bölgesi illerinin Çevre Düzeni planları yer almaktadır.
   Çevre Düzeni Planlar

   Samsun, Tokat, Çorum Çevre Düzeni Planı 1/100.000 planlama bölgesi Çevre Düzeni Planının açıklama raporudur. Raporda öncelikle planlama yaklaşımı, bölgeye dair geliştirdiği vizyonu, amaç ve hedefleri açıklanmış, daha sonra planın kapsamı üzerinde bir anlatım sunulmuştur. Planın alternatiflerine dair plan kararları, sektörel gelişme stratejileri, alt bölgeler, kentsel kademelenme, kentsel gelişme ve genel arazi kullanım kararları, ulaşım kademelenmesi ve kararları, planın denetim ve organizasyonu ile çevre sorunlarına yönelik yaklaşımlar planda açıklanmıştır.  

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA