Planlama
 • Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (Türkçe)
 • Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (İngilizce)
 • Mevcut Durum Analizi
   Mevcut Durum Analizi
   1970’li yıllara kadar kalkınma, ekonomik büyüme ekseninde 
   değerlendirilirken günümüzde insanların refahının sadece gelirlerinin yükseltilmesine bağlı olmadığı anlaşılmıştır. Kalkınmanın sağlanması için geniş tabanlı bir ekonomik büyümenin yanında temel sosyal hizmetlerin ve sosyal güvenliğin sağlanması da gerekmektedir. Bu çerçevede etkin politikaların belirlenmesi ve uygulanması için sosyal yapı analizleri büyük önem taşımaktadır. Sosyal analizin ilk aşaması olan durum analizinde nüfus, demografik özellikler, eğitim durumu, sağlık hizmetlerinin yapısı, gelir dağılımı, istihdam, çalışma koşulları ve yerel örgütlenmeler gibi konular incelenmektedir. Bu analiz sonucunda sosyal sorunlar, etkilediği topluluklar ve bunlardan etkilenen ekonomik süreçler belirlenecektir. TR83 Mevcut Durum Analizi’nde Sosyal Yapı bölümünde veriler öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların istatistik ve yayınları, konu ile ilgili kitaplar ve araştırmalardan derlenerek oluşturulmuştur. Bu incelemelere ek olarak Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nin Orta Karadeniz’de yaptığı nitel saha çalışmalarının bulgularından yararlanılmıştır. Ayrıca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın gerçekleştirdiği çalıştaylar ve kurumlarla yapılan yüz yüze görüşmeler de yerel düzeyde bölgedeki deneyimlerin aktarılmasını sağlamıştır..
 • TR83 Bölgesi GZFT Analizi
   TR83 Bölgesi GZFT Analizi
   TR83 Bölgesi GZFT analizi Bölge paydaşları olan tüm kamu kurum ve 
   kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı sağlanarak yapılan çalıştayların sonucunda hazırlanmıştır. TR83 Bölgesi GZFT analizinin yapılması için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ekonomik yapı, sosyal yapı ve çevre/altyapı konuları ile ilgili üçer çalıştay illerdeki üniversite öğretim görevlilerinin moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. GZFT yöntemi ile bölgenin Güçlü ve Zayıf yönleri ile Fırsat ve Tehditlerin sistematik bir analizi ile o bölgenin geleceği için arzulanan sonuçları etkileyebilecek unsurları belirlemeyi amaçlanmıştır.
BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA