Kurumsal
 • Hizmet Standartları
   Hizmet Standartları Tablo
   SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

   HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

   1 Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bilgi verme işlemi  1-Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe(bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.)                                  30 iş günü
   2 Mal ve hizmet alımı ödemeleri

   1-Fatura veya harcamaya esas belge

   2-Hesap bilgileri  

   15 gün
   3 İhaleli satın alma

   1-Oda sicil kayıt sureti,
   2-İmza sirküsü,
   3-Ticaret sicil gazetesi,
   4-Bilanço
   5-İş deneyim belgesi

   6-İşin gereği olarak şartnamede belirtilen diğer belgeler
   60 gün
   4 Mali destek programları kapsamındaki proje ödemeleri

   1-Ödeme talep yazısı
   2-Genel sekreter oluru
   3-Mali kimlik formu

   4-Vergi-SGK borcu bilgi yazısı    

   5 iş günü
   5 Mali destek programları kapsamında teminat iadesi

   1-Teminat iade talebi
   2-Teminat iade tutanağı

   1 saat

   6 Kurum dışı şikayetlerin alınması 1-Bireysel başvuru usulüyle telefonla veya şikayet sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini de içerir şekilde yazılı olarak (posta, fax, e-posta ve/veya web tabanlı bildirimler) alınır.

   Basit şikayetler; en geç 10 iş günü Orta dereceli şikayetler en geç 30 iş günü Önemli şikayetler ise en geç 45 iş günü içerisinde şikayet sahibinin tercih ettiği araç ile cevaplandırılır.

   7 Personel alımı yapılması durumunda, personel başvurularının alınması

   1-Başvuruda bulunacak adaya ait özgeçmiş

   2-Başvuru ilanında belirtilecek diğer gerekli görülen evraklar
   15 dakika
   8 Personel alımı başvurusu evraklarının iadesi 1-Başvuru sahibinin dilekçesi 15 dakika
   9 Personel alımlarına ilişkin bilgi talebi 1-Bireysel başvuru usulüyle telefonla veya başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini de içerir şekilde yazılı olarak (posta, fax, e-posta ve/veya web tabanlı bildirimler) alınır. 10 dakika
   10 Teknik destek başvurusu 1-Teknik destek talep formu

   25 gün

   11 Doğrudan faaliyet desteği (DFD) başvurusu

   1-DFD başvuru formu
   2-DFD bütçesi

   3-DFD mantıksal çerçevesi

   Reddedilen projeler için 7 gün

   Kabul edilen projeler için 30 gün
   12 Teklif çağrısı kapsamında sıkça sorulan sorular

   1-Dilekçe,

   2-OKA internet sitesi online soru formu
   10 gün
   13 Teklif çağrısı proje başvurusu

   1-Proje başvuru formu
   2-Proje bütçesi
   3-Proje mantıksal çerçevesi

   4-Özgeçmiş formu
   80 gün
   14 İtiraz dilekçesi (proje bazlı) 1-Dilekçe 7 gün
   15 Proje dosyası iade talebi 1-Dilekçe 2 iş günü
   16 Ara rapor incelemesinin sonuçlandırılması

   1-Ara rapor,

   2-Ara ödeme talebi ve ekleri
   10 gün
   17 Nihai rapor incelemesinin sonuçlandırılması

   1-Nihai rapor,

   2-Nihai ödeme talebi ve ekleri
   30 gün
   18 Bildirim mektubu incelemesinin sonuçlandırılması

   1-Bildirim mektubu formu,

   2-Gerekli ise destekleyici belgeler (güncel faaliyet planı, yeni proje koordinatörünün öz geçmişi, yeni hesap numarası vb.)
   15 gün
   19 Zeyilname talebi incelemesinin sonuçlandırılması

   1-Zeyilname talebi
   2-Gerekli destekleyici belgeler (proforma faturalar vb.)

   15 gün
   20

   Yatırım destek ofislerine başvuru (gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlı)

   1-Başvuru yapılacak yatırım konusu ile ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler

   Ön inceleme- 3 iş günü

   Başvuruların ilgili makamlara intikali -2 iş günü

    

   BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENİLMESİ VEYA BAŞVURU EKSİKSİZ BELGE İLE YAPILDIĞI HALDE, HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA İLK MÜRACAAT YERİNE YA DA İKİNCİ MÜRACAAT YERİNE BAŞVURUNUZ. 

    

   İLK MÜRACAAT YERİ:  OKA Genel Sekreterlik                                      

   İSİM      : Mevlut ÖZEN

   UNVAN:  Genel Sekreter

   ADRES:  Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Cad. No: 62 Tekkeköy / SAMSUN

   TEL         : 0362 431 24 00

   FAKS     : 0362 431 24 09

   E-POSTA: info@oka.org.tr

   İKİNCİ MÜRACAAT YERİ: OKA Yönetim Kurulu Başkanlığı                                      

   İSİM: Osman KAYMAK         

   UNVAN: Samsun Valisi- OKA Yönetim Kurulu Başkanı

   ADRES: Hükümet Konağı Posta Kodu: 55030

   SAMSUN

   TEL:  0362 431 64 75

   FAKS: 0 362 431 64 77

   E-POSTA:   valilik@samsun.gov.tr

    

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA