Bölge Yatırımı
 • Yatırım Teşvik Sistemi
   Yatırım Teşvik Sistemi Yazısı
   Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan bir belgedir.
    
   Yeni Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlamıştır.
    
   Yeni Teşvik Sistemi, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlamak (dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, 500 milyar dolar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir), imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sistemin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 2009 yılında kullanılan 4 kademeli bölgesel haritadan vazgeçilerek İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışmasına (2011) dayanan ve illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli yeni bölgesel harita hazırlanmıştır. 6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı bu haritada Amasya 4. Bölgede yer almaktadır.
    
   Yeni Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:
    
   • Genel Teşvik Sistemi
   • Bölgesel Teşvik Sistemi
   • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
   • Stratejik Yatırımların Teşviki
    
    

   Yeni teşvik sistemi hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

    

 • Amasya'da Genel Teşvik Sistemler
   Amasya Genel Teşvik sistemi yazı
   Amasya’da, sabit yatırım tutarı 500.000 TL’yi geçen yatırımlar (bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç)* aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılmaktadır.
    
   • KDV İstisnası
   • Gümrük Vergisi Muafiyeti
    
   TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI için bknz. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 4
    
   Genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan başvurular Ankara Ekonomi Bakanlığı’na doğrudan yapılabileceği gibi yatırımın yapılacağı ildeki Yatırım Destek Ofislerine de yapılabilmektedir. Amasya Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.
    

    

 • Amasya’da Bölgesel Teşvikler
   Amasya'da Bölgesel Teşvik Yazısı
   İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre destek oranları farklılaştırılmıştır.
    
   Bölgesel teşvikler kapsamındaki başvurular yalnız Ankara Ekonomi Bakanlığı’na yapılabilmekte olup illerde bulunan yatırım destek ofislerinden teknik destek alınabilmektedir. Amasya Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.
    
   İller itibarıyla yapılacak olan yatırımlar, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde çeşitli destek unsurlarından yararlandırılmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi’nde 4. bölgede yer alan Amasya için bölge şartlarını sağlayan yatırımlara yönelik destek unsurları aşağıdaki gibidir.
    

   KDV İstisnası 

   Gümrük Vergisi Muafiyeti

   Vergi İndirimi

   Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

   Yatırım Yeri Tahsisi

   Faiz Desteği

    
   Amasya’nın da içinde bulunduğu 4. bölge bu destek unsurlarından aşağıda belirtilen oranlar dâhilinde yararlanmaktadır.
    
   BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE
   BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
    
   Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 4. Bölge
   1 0121, 122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)                                                    500 Bin TL
   2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)  500 Bin TL
   3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)  1 Milyon TL
   4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)  Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL
   5 18 Giyim eşyası imalatı   1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları
   8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı  500 Bin TL
   9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı  1 Milyon TL
   10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı  10 Milyon TL
   14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı  1 Milyon TL
   20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

   1 Milyon TL

   27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi  1 Milyon TL
   28 28 Metal eşya   1 Milyon TL
   30 29 Makine ve teçhizat imalatı  1 Milyon TL
   32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon TL
   33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
   34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı  1 Milyon TL
   35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
   36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL
   40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 1 Milyon TL
   41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
   42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
   43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
   44 6302.0.03 Lisanslı  depoculuk 1 Milyon TL
   45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL
   46 8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL
   Huzurevi: 100 kişi
   47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
   48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
   50   Seracılık 10 dekar

    

 • Öncelikli Sektörler
   Öncelikli Sektörler Yazı
   Yeni Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen yatırım konuları hangi bölgede yapılmış olursa olsun 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir. Buna göre 4. bölge olmasına rağmen Amasya’da yapılacak bu alanlardaki yatırımlar öncelikli sektörler arasında değerlendirilecek ve 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden yararlandırılacaktır.
    
   Madencilik yatırımları,
   Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
   Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,
   Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, 
   Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
   Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,
   Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan belirli ilaç yatırımları ile savunma sanayi yatırımları
    
 • Amasya’da Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler
   Amasya’da Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler Yazısı
   2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 3’de belirtilen ve asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırım konuları büyük ölçekli yatırımlar olarak nitelendirilir ve bölgesine bakılmaksızın
    

   • KDV İstisnası

   • Gümrük Vergisi Muafiyeti

   • Vergi İndirimi

   • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

   • Yatırım Yeri Tahsisi

    
   desteklerinden faydalanabilir.
    
    
   Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ise stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

   • Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde olan yatırımlar

   • Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde olan yatırımlar

   • Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olan yatırımlari

   • Asgari %40 katma değer sağlayacak yatırımlar.

   • Son 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalatın 50 Milyon ABD Dolarının üzerinde olduğu yatırımlar

    

   Stratejik yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarından yararlanırlar:

   • KDV İstisnası

   • Gümrük Vergisi Muafiyeti

   • Vergi İndirimi

   • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

   • Faiz Desteği

   • Yatırım Yeri Tahsisi

   • KDV iadesi

    
 • Müracaat İçin Gerekli Belgeler
   Müracaat İçin Gerekli Belgeler yazısı

   Yeni teşvik sistemine başvurular için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

    

   Müracaat dilekçesi.

   İmza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.

   Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

   Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge.

   Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

   Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı.

   “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

   Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler.

   Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında; “yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ” in 10. maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

   Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 • Örnek Teşvik Belgesi Uygulaması
   Örnek Teşvik Belgesi Uygulaması Yazısı

   Aşağıdaki tabloda, Amasya için asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan bir yatırımın niteliklerine yer verilmiştir. 

    

   YATIRIM TUTARI TABLOSU
      Yerli Makine 750.000 TL
      İthal Makine 0
      Arsa-Arazi-Bina 250.000 TL
      Diğer Giderler 0
      Yatırımla Oluşacak Yebi İstihdam 30 Kişi
      TOPLAM 1.000.000 TL

    

   Bu niteliklere göre yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki şu şekilde gerçekleşecektir.

   DESTEK UNSURLARI VE MİKTARLARI

   (31.12.2013 TARİHİNE KADAR BAŞLANMIŞ OLMASI HALİNDE)
      AMASYA OSB DIŞI OSB İÇİ
      KDV İstisnası 135.000 TL 135.000 TL
      Gümrük Vergisi Muafiyeti 0 0
      Yatırım Döneminde Vergi İndirimi 90.000 TL 200.000 TL
      İşletme Döneminde Vergi İndirimi 210.000 TL 200.000 TL
      Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 250.000 TL 350.000 TL
      TOPLAM DESTEK 685.000 TL 885.000 TL

    

   KDV İSTİSNASI

   Firma 750 Bin TL’lik makine harcamasının KDV’si olan (% 18) 135.000 TL’yi ödemez. Dolayısıyla alacağı makineleri KDV’siz alır.

    

   GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

   Yatırımda ithal makine ekipman alımı öngörülmemiştir. Bununla birlikte ithal makine ekipman alımı dahi olsa idi KDV istisnasına ek olarak Gümrük Vergisi de ödenmeyecekti.

   VERGİ İNDİRİMİ
    
   OSB DIŞI: Firma toplam yatırım tutarı olan 1 milyon TL’nin % 30’una tekabül eden 300 bin TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Ödenmesi gereken vergi, indirim miktarı 300 bin TL’ye ulaşıncaya kadar %70 indirimli ödenir. Örneğin firmanın ilk dönem ödemesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 30.000 TL öder ve kazanılan bu indirimlerin toplamı 300 bin TL’lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 300 bin TL’lik vergi indiriminin % 30’u olan 90.000 TL’lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir. Bu durumda 300 bin TL’lik vergi indiriminin 90 bin TL’si teşvik belgesine konu yatırım faaliyetlerine, 210.000 TL’si de halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergiden elde edilebilecektir.
    
   OSB İÇİ: Firma toplam yatırım tutarı olan 1 milyon TL’nin % 40’ına tekabül eden 400 bin TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Firma ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 400 bin TL’ye ulaşıncaya kadar % 80 indirimli öder. Örneğin firmanın ilk dönem ödemesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 20.000 TL öder ve kazanılan bu indirimlerin toplamı 400 bin TL’lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 400 bin TL’lik vergi indiriminin % 50’si olan 200.000 TL’lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir. Bu durumda 400 bin TL’lik vergi indiriminin 200 bin TL’si teşvik belgesine konu yatırım faaliyetlerine, 200.000 TL’si de halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergiden elde edilebilecektir.
    

   SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

   Firma 30 kişilik istihdamla birlikte her ay kişi başına belirli bir sigorta primi öder (Çalışanların maaşını asgari ücreti üzerinden düşünürsek kişi başına yaklaşık 200 TL.)

    

   OSB DIŞI: Firma 6 yıl boyunca 1 milyon TL’lik yatırımının %25’i olan 250 bin TL’ye ulaşıncaya kadar çalıştırdığı işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmının sigorta primini ödemez. Örneğin 30 kişinin sigorta primi aylık 6.000 TL, yıllık 72.000 bin TL’dir. 
    
   OSB İÇİ: Firma yatırımı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacak olursa 7 yıl boyunca çalıştırdığı işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmının sigorta primini ödemez. 
    

   YATIRIM YERİ TAHSİSİ

   29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

   FAİZ DESTEĞİ

   Firma en az bir yıl vadeli TL yatırım kredilerinde 4 puan, döviz kredilerinde ise 1 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde Amasya için maksimum tutar olan 600.000 TL, yani alınacak kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 600.000 TL’lik kısmı devlet tarafından karşılanır.

    

   2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a göre 31/12/2013 tarihi belirlenen destek unsurlarının uygulanması açısından önemlidir. Bu tarihten önce ve sonra başlanılan yatırımlara yönelik teşviklerin oran ve süreleri değişiklik göstermektedir. Buna göre yukarıdaki niteliklere sahip yatırıma 01/01/2014 tarihinden sonra başlanılması durumunda destek unsurları şu şekilde olacaktır.

    

   DESTEK UNSURLARI VE MİKTARLARI

   (01.01.2014 TARİHİNDEN SONRA YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLMASI HALİNDE)
      AMASYA OSB DIŞI OSB İÇİ
      KDV İstisnası 135.000 TL 135.000 TL
      Gümrük Vergisi Muafiyeti 0 0
      Yatırım Döneminde Vergi İndirimi 75.000 TL 90.000 TL
      İşletme Döneminde Vergi İndirimi 175.000 TL 210.000 TL
      Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 250.000 TL 350.000 TL
      TOPLAM DESTEK 635.000 TL 785.000 TL

    

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA