• TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması

   “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi (PYE II), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV.Bileşeni) kapsamında yürütülmekte olan teklif çağrısı dahilinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın proje başvuru sahibi olarak yer aldığı “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması” başlıklı proje kabul edilerek uygulanmaya başlanmıştır.

   “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması” projesi kapsamında proje sahibi olarak yer alan OKA, Samsun OSB, Merzifon OSB ve Çorum OSB olmak üzere 3 proje ortağı ile birlikte projeyi yürütecektir.  Projeyle ilgili detaylı bilgi ve proje web sitesi için Tıklayınız...

 • OKA YETİŞKİN EĞİTMEN KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

   OKA YETİŞKİN EĞİTMEN KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği 2015 yılı teklif çağrısı döneminde başvurusu yapılan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hibe desteği kazanan “OKA YETİŞKİN EĞİTMEN KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR” projesi, 31.12.2015 ile 30.12.2016 tarihlerini kapsayacak şekilde 12 ay süresince, 4 ülkenin ev sahipliğinde yürütülmektedir. Proje kapsamında, ajans personelinin Avrupa Birliği üyesi ülkerde eğitimler alması ve eğitimler dahilinde edindikleri bilgi ve deneyimi TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) genelinde uygulaması sağlanacaktır.

  • Dökümanlar
  • Proje Uygulama Süreci
    Projenin Amacı:

     

                    Stratejik Planlama, Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Uygulama eğitimlerini vermekten sorumlu olan toplam 18 uzmanın kapasitesini artırmak, yeni yöntemler öğrenmesini sağlamak, yetişkin eğitimi alanında uzmanlık kazanmasını teşvik etmek ve mevcut eğitim müfredatlarının geliştirilmesi ve eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.

   • Eğitimler Süreci

     1-      Proje Uygulama Eğitimi :  Management of European Union Funded Cooperatives Training –Lechner Knowledge Center Hungary

     2-      Stratejik Planlama Eğitimi :  Strategic Planning  Training - ECORYS Netherland

     3-      Proje Döngüsü Eğitimi :  Project Cycle Management Training  – ECORYS Netherland

     4-      Eğitici Eğitimi :

     4.1  Training of Trainers For Adult Trainers – Know and Can Association Bulgary

     4.2  Training of Trainers – Nexes Spain 

    • Haberler ve Duyurular
      ETKİ ve DEĞERLENDİRME/ Odak Grup Toplantısı

      Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı içerisinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği 2015 Yılı Teklif Çağrısı döneminde başvurusu yapılan  ve uygulanması onaylanan “OKA Yetişikin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor” projesi uygulanmış ve tamamlanmıştır. Projenin Etki ve Değerlendirme aşamasında Odak Grup toplantısı 12/06/2017 tarihinde OKA merkezinde yapılmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Programı kapsamında bir dış uzman bu süreçte bir anket uygulamıştır.

   • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdam ile Mücade Ediyor

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda yürütülmekte olan Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı kapsamında Ajans adına hazırlanan ve bölgemizde yer alan TSO’ların ortak olduğu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi’nin uygulama süreci 2010 yılında başlamıştır ve 2011 yılı boyunca da devam etmiştir. Proje kapsamında; 

      

     Resmi Web Sitesi İçin Tıklayınız

    • Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri
      Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri

      Proje kapsamında TR83 Bölgesi’nde ikamet eden 18-29 yaş arasında toplam 80 kişiye iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilmiştir. Kursiyerlere 100 saat teorik 100 saat uygulamalı olmak üzere toplam 200 saat/kişilik iş makinesi (Beko loder, ekskavatör) operatörlüğü eğitimi verilmiştir.

     • Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Panellerin Düzenlenmesi
       Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Panellerin Düzenlenmesi

       TR83 Bölgesi’ndeki 40 adet lisede, sosyal güvenlik kurumu uzmanlarının katılımı ile bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiştir. Toplam 3.928 katılımcıya ulaşılmıştır.Kayıt dışı istihdamın orta vadede oluşturacağı sosyal ve ekonomik olumsuzluklar ve bu konudaki vatandaşlık ve sorumluluk bilincinin oluşturulması için kamu kurumları ve halka yönelik 20 adet panel organize edilmiştir.

      • Resim ve Slogan Yarışması Düzenlenmesi
        Resim ve Slogan Yarışması Düzenlenmesi

        Resim dalında toplam 69 başvuru, slogan dalında ise 169 başvuru alınmış olup, resim dalında ilk 21, slogan dalında ilk 3 seçilmiştir ve toplam 24 kişiye 25.000 TL para ödülü verilmiştir.

       • Kayıt Dışı İstihdam Raporu
         Kayıt Dışı İstihdam Raporu

         Kayıt Dışı İstihdam raporu ile hem bölgenin işgücü profilinin çıkarılması (çalışanların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, vb.) hem de kayıt dışı istihdam profilinin çıkarılması hedeflenmiştir.

        • İsveç Çalışma Ziyareti
          İsveç Çalışma Ziyareti

          04-09.07.2011 tarihleri arasında Ajans Genel Sekreteri, proje ekibi, TSO, İŞKUR ve SGK kurumlarından temsilcilerin katılımı ile toplam 15 kişilik bir katılımla İsveç- Stockholm ve Göteborg’a Çalışma Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

         • Tanıtım Faaliyetleri
           Tanıtım Faaliyetleri

           Projenin tanıtımı amacı ile 12 adet basın bildirisi hazırlanmış, 12 televizyon programına katılım sağlanmış, 1 adet web sitesi açılmış ve 100 adet yerel gazete haberi yayımlatılmıştır.

         • Bölgesel Kalkınma için Hareketlilik (MOB-RED)
           Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı kapsamında 2012-2013 döneminde uygulanmıştır. 2011-1-TR1-LEO02-26313 sözleşme numaralı 59.510,00 Avro bütçeli projenin genel amacını özetlediğimizde; Türkiye'de bölgesel kalkınmaya verilen önem kalkınma ajanslarının kurulması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak bütün tarafların bir araya gelmesi, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve bölgesel potansiyellerinin ve zenginliklerinin bölgelerin rekabet edebilirliği için birer değere çevrilmesi yoluyla gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. MOB-RED ile bölgesel kalkınma ve yatırım destek ve tanıtım alanında yeterli deneyimi olmayan ve bu sektörlerde yeni işe başlayan katılımcılar, bölgesel kalkınma, sosyo-ekonomik araştırma yöntemleri, stratejik planlama, program yönetim süreçleri, izleme değerlendirme, yatırım ve tanıtım faaliyetleri konularında bilgilerini artırmak, iyi uygulanmış yöntemleri yerinde izleyebilmek, bölgesel kalkınmada çalışma hayatlarında daha iyi bir seviyeye getirmeleri hedeflenmiştir. 
         • LOGIC

           Öğrenme Ortaklığı kapsamında T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından 28.06.2011 tarihinde onaylanmıştır. LOGIC’in amacı yetişkin eğitimindeki iyi uygulamaların ortaklar arasında değişimidir. Değişimin yansıması Jean Piaget’in (Inhelder’le birlikte yazmış olduğu) ‘Öğrenme Teorisi’ olmuştur. Toplamda yedi uluslararası proje ortaklığında yürütülen projede Fransa merkezli RADAR-B Proje koordinatörü olup OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Piaget Üniversitesi, RUNI Eğitim Merkezi, DANMAR Computer Ltd. Şti, Vicenti Espinel Okulu ve Bihari Toplum Eğitim Merkezi  proje ortakları olmuştur.  Projenin temel amacı farklı ülkelerin yaşam boyu eğitim ve mesleki eğitim alanındaki deneyimlerinin paylaşılması ve Avrupa Boyutunda iyi örneklerin geliştirilerek yenilikçi bir yetişkin eğitimi yöntemi ve yetkinliği geliştirilebilmektir. LOGIC projesi 2011-2013 yılları arasında uygulanacak olup bütçesi 18.000 €’dur. Toplam 12 adet uluslar arası hareketlilik proje sürecinde planlanmış olup 15 hareketlilik başarıyla yapılmıştır. 

          • AÇIKLAMA
            LOGIC kapsamında El Kitabı, facebook sayfası, twitter hesabı, 10 yetişkin eğitimi önerileri ve broşürü, internet sayfası, poster ve rollup projenin çıktıları arasındadır. Yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. 
            LOGIC Projesi Leonardo Da Vinci Ortaklık Programı kapsamında 2011-2013 yılları arasında uygulanmıştır. LOGIC LDV Öğrenme Ortaklığı kapsamında T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından 28.06.2011 tarihinde onaylanmıştır. LOGIC’in amacı yetişkin eğitimindeki iyi uygulamaların ortaklar arasında değişimidir. Değişimin yansıması Jean Piaget’in (Inhelder’le birlikte yazmış olduğu) ‘Öğrenme Teorisi’ olmuştur. Toplamda yedi uluslararası proje ortaklığında yürütülen projede Fransa merkezli RADAR-B Proje koordinatörü olup OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Piaget Üniversitesi, RUNI Eğitim Merkezi, DANMAR Computer Ltd. Şti, Vicenti Espinel Okulu ve Bihari Toplum Eğitim Merkezi  proje ortakları olmuştur.  Projenin temel amacı farklı ülkelerin yaşam boyu eğitim ve mesleki eğitim alanındaki deneyimlerinin paylaşılması ve Avrupa Boyutunda iyi örneklerin geliştirilerek yenilikçi bir yetişkin eğitimi yöntemi ve yetkinliği geliştirilebilmektir. LOGIC projesi 2011-2013 yılları arasında uygulanacak olup bütçesi 18.000 €’dur. Toplam 12 adet uluslar arası hareketlilik proje sürecinde planlanmış olup 15 hareketlilik başarıyla yapılmıştır. 
            LOGIC kapsamında El Kitabı, facebook sayfası, twitter hesabı, 10 yetişkin eğitimi önerileri ve broşürü, internet sayfası, poster ve rollup projenin çıktıları arasındadır. Yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. 
             
          • Environment for Tourism (EforT)
            AB Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)/Grundtvig Programı kapsamında desteklenen "EforT: Environment For Tourism" başlıklı çalışma grubu faaliyeti Ajansımız tarafından 26 Mayıs – 1 Haziran 2013 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilmiştir.
            11 ülkeden (Romanya, İspanya, Portekiz, İtalya, Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Hollanda, Finlandiya ve Bulgaristan) toplam 15 katılımcının yer aldığı projede katılımcılar için, bir hafta süreyle çevre ve turizm ilişkisi üzerine çeşitli çalıştay ve ziyaretler organize edilmiştir. Faaliyet kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve Ayvacık ilçesinde bulunan doğal alanlar ziyaret edilmiştir.
            Çalıştaylarda beyin fırtınası, rol yapma, grup çalışmaları, önceliklendirme gibi metotlar kullanılmış ve sürdürülebilir ve alternatif turizm konusunda öneriler elde edilmiştir.
            31 Mayıs 2013 günü yapılan sertifika törenin ardından katılımcıların ülkelerine dönmesi ile program sona ermiştir.
          • Business Incubators Network Black Sea Bi-net
            Ajansımız Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ODIMM- Moldova kurumu ortaklığıyla hazırlanan Türkiye’nin IPA fonları, ortakların da ENPI fonlarından desteklendiği “Regional Business Incubators’ Network- BI-Net” başlıklı bir proje 26 Mart 2013- 26 Mart 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. 6 ülke ortaklığında uygulanan proje kapsamında Yeni ve yenilikçi KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve desteklenmesine aracı olacak iş kuluçka merkezlerine yönelik politikalar geliştirmek; İş geliştirme merkezleri, kamu otoriteleri ve iş kuluçka merkezlerinin kurumsal kapasitelerini artırmak; Karadeniz Bölgesi’ndeki iş kuluçka merkezleri, destek kuruluşları, kamu otoriteleri ve KOBİ’ler arasındaki ülkeler arası işbirliği düzeyini artırmak; İş kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren başlangıç aşamasındaki girişimler ve girişimciler arasında bir işbirliği ağı kurmak amaçlanmıştır.
             
            Amaçlara hizmet edecek şekilde proje kapsamında biri Moldova diğeri Türkiye’de olmak üzere 2 açılış toplantısı, 8 proje ekip toplantısı, 4 ülkeye kuluçka merkezi çalışma ziyareti, 4 ülkede KOBİ eğitimleri, 1 kuluçka merkezi network açılışı toplantısı ve 2 kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra proje ve ortak kuruluşların tanımına katkı sağlayacak ve aynı zamanda iş kuluçka merkezlerinin dahil olduğu bir web sayfası (www.bi-net.net) sayfası düzenlenmiştir.
          • TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi
            Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın başvurucusu olduğu ve
             Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında başarılı bulunan
             ve desteklenmeye hak kazanan “Orta Karadeniz Bölgesi’nde Rekabetçiliğin Artırılması” 
            projesinin Operasyonel Anlaşma İmza Töreni 1 Şubat 2012 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilmiştir. Proje ile TR83 Bölgesi’nin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye’nin AB ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere, bölgedeki KOBİ’lere hizmet verebilecek altyapının güçlendirilmesi, bölgenin yatırım imkânları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması hedeflenmektedir. 
          • Samsun Lojistik Merkezi
            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın program otoritesi olarak yürüttüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 4. Proje Paketi başvurularında Ajansımızın sunduğu proje en yüksek bütçeli ve tek “major project” olarak kısa listeye kalmayı başarmıştır. Samsun Lojistik Merkezi projesi ile hedeflenen, farklı taşımacılık türleri ile toplama ve dağıtıma ilişkin tüm tarafları en etkin oldukları yerlerde organize ve planlı bir şekilde bir araya getiren lojistik merkezlerin KOBİ’lerin ortak ticari kullanımına yönelik kurulması yoluyla Samsun’da ve TR83 Bölgesi’nde daha iyi bir yatırım ortamının sağlanması ve lojistik sektörünün Samsun ve bölgedeki işletmelerin rekabet gücüne katkısının azami düzeye çıkarılmasıdır. 
            Projenin amaçları: 
            • KOBİ’lerin taşıma ve depolama faaliyetlerinin en etkin düzeye getirilmesi
            • Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iş süreçlerinin iyileştirilmesi 
            • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının sağlanması  
             
            12 Temmuz 2012 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı IPA program yönetim birimi uzmanları ilimizi ziyaret ederek Samsun Valiliği nezdinde lojistik köy projesi ile ilgili görüşmelerde bulunmuştur. Ziyaretin sonrasında “Samsun Lojistik Merkezi” projesi tanıtım dosyası
            İngilizceye çevrilerek Bakanlığa gönderilmiştir. Proje tanımlama dökümanı hazırlık süreci halen devam etmektedir.
          • Urban Nexus
            Urban Nexus projesi bir network girişim projesi olup 7ÇP programından hibe almaya hak kazanmıştır.  
            [FP7/2007-2013] n° 282679 sözleşme numaralı projede Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı stratejik ortak konumundadır. Projenin genel amacı, küresel iklim değişikliğinin kentlerdeki etkilerini Avrupa Çevre Ajansı’nın stratejisi olan küresel iklim değişikliğinde kentsel adaptasyon stratejisini dikkate alarak,   insanların kent yaşamına etkileri, kentlerde sağlık, arazi kullanımı, bütünleşmiş kent yönetimi, uygulama ve izleme faaliyetlerini geliştirmek ve işbirliği ağları oluşturarak bilginin paylaşılması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.
             
            Proje kapsamında bugüne kadar 4 uluslararası toplantı yapılmıştır. Projenin son toplantısı 2014 yılı Nisan ayında İngiltere'nin Bristol kentinde düzenlenecektir.
             1. Urban Climate Resilience ( Glasgow)
            2. Health and Quality of Life (Barselona)
            3. Competing for Urban Land (Göteborg)
            4. Integrated Data and Monitoring (Sofya)
            5. Integrated Urban Management (Bristol)
          • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Sa...
            Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2 Projesi kapsamında yürütülmekte olan 2013 Yılı Hibe Programına yönelik Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği tarafından sunulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Sağlığı ile İlgili Farkındalığın Artırılması” Projesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte destekçi kuruluşlar arasında yer almaktadır. Proje kapsamında 
            1. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”; “Şiddetle Mücadelede Yasal Haklar ve Mevzuatlar”; “Kadın Sağlığı”; “Şiddetle Mücadelede Mevcut Mekanizmalar ve Savunuculuk /Lobicilik” gibi konularda düzenlenen eğitimlerle bireysel farkındalıkların ve kapasitelerin güçlendirilmesi,
            2. Eğitim çalışmaları ile üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesiyle STK’lara gönüllü destek verecek kişi sayısının artırılması, 
            3. Özellikle Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gelecekteki uygulama alanlarında şiddeti önleme ve izlemeye dair tutum, bilgi ve beceri edinmelerinin sağlanması,
            4. Yerel Kurumlar ve STK’lar arasındaki işbirliklerini güçlendirerek benzer çalışmaların alt yapısının oluşturulması
            hedeflenmektedir. 
          BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA