Kurumsal
 • Vizyon
   Vizyon

   “Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde öncü, ulusal ve uluslar arası platformlarda saygın, tanınır ve etkin çalışan bir ajans olmaktır.”

 • Misyon
   Misyon

   “T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölgesinde ekonomik ve sosyal alanlarda sürdürülebilir

   kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırladığı plan ve programlar doğrultusunda, etkin teknik ve mali

   destekler ile yatırım ve tanıtım mekanizmalarını kullanan; uluslararası, ulusal ve yerel aktörlerle

   işbirliği içinde bölgenin kapasitesini ve rekabet gücünü geliştiren bir ajanstır.”

 • Değerlerimiz
   Temel Değerler

   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerinde ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma ilkeleri aşağıda sıralanmıştır; 

   Çözüm Odaklılık 

   Etkinlik ve Verimlilik

   Bilimsellik ve Yenilikçilik 

   Toplumsal Sorumluluk 

   Çevreye ve Kültürel Değerlere Duyarlılık

   Katılımcılık 

   Tarafsızlık

   Güvenilirlik

   Hesap verebilirlik

   Açıklık ve mali saydamlık 

   Erişilebilirlik 

   Sürdürülebilirlik

   Tutarlılık

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA