Planlama
 • Sağlık Komisyonu Sonuç Raporu
   Sağlık Komisyonu Sonuç Raporu

   TR83 Düzey 2 Bölgesinde sağlık ekonomisi konusunun problemlerini, bunu ortaya çıkaran nedenleri ve bölgeyi daha ileriye taşıyabilecek çözüm önerilerini ortaya koyabilmek adına Kalkınma Kurulu Sağlık Alt Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon tarafından 23 Şubat 2011 Çarşamba günü bölgeden sağlık ekonomisi sektörüyle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda sağlık ekonomisi konusu sağlık kuruluşları, sağlık turizmi ve medikal sanayi (tıbbi, cerrahi teçhizat, ortopedik araç imalatı, vb.)  olmak üzere 3 temel başlıkta ele alınmıştır. Çalıştayda özellikle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın sağlık ekonomisi sektörüyle ilgili neler yapabileceği tartışılmış, katılımcıların bu konudaki görüş ve önerileri alınmıştır.

 • Tarım Komisyonu Sonuç Raporu
   Tarım Komisyonu Sonuç Raporu

   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2010 yılı 4. Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda alınan karara istinaden TR83 Düzey 2 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) tarım sektörünün güçlü ve zayıf yönleri, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak üzere Kalkınma Kurulu Tarım alt komisyonu oluşturulmuştur.Komisyon tarafından 22 Aralık 2010 tarihinde Samsun’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu’nda tarım sektörüyle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 50 temsilcinin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KURAN’ın moderatörlüğünde TR83 Bölgesi Tarım Sektörü Mevcut Durum’u tartışılmış ve GZFT analizi yapılmıştır.

 • Turizm Komisyonu Sonuç Raporu
   Turizm Komisyonu Sonuç Raporu

   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Turizm Alt Komisyonu 27 Nisan 2010 tarihinde gerçekleşen Kalkınma Kurulu toplantısında oybirliği ile kurulmuştur. Kalkınma Kurulu Turizm Komisyonu Raporu’na altlık oluşturmak için 29 Temmuz 2010 tarihinde Amasya’da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Turizm Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. TR83 Bölgesi illeri olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde turizm sektörünün içinde olan 50’ye yakın kurumun davet edilmiş ve 32 kişilik katılımı ile çalıştay gerçekleşmiştir. Bu çalıştayda tartışılmak üzere 11 soru hazırlanmış olup Ajansımıza iletilen 20’ye yakın anketteki verilen cevaplarda ortak nokta olarak görülen bilgiler ve bu bilgilerden çıkarılabilecek müdahale alanları, mevcut istatistikî verilerle birleştirilerek, bu rapora taşınmaya çalışılmıştır. Çalıştay raporu komisyon üyelerinin ajansımıza ulaşan değişiklik ve ekleme önerileriyle son halini almıştır.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA