Planlama
 • Bölgesel İnovasyon Stratejisi
 • Amasya, Çorum, Tokat illerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2014-2023)
   Amasya, Çorum, Tokat illerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2014-2023)
   Kalkınma perspektifi içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve bu yolla toplumun ve bireylerin refahının ve yaşam kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla yola çıkan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Amasya, Çorum ve Tokat illerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı hazırlamıştır. Çalışmaya bölge illerinden Samsun hâlihazırda Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında hazırlanmış olan eylem planının varlığı nedeniyle dâhil edilmemiştir. 
    
   Eylem planı hazırlıkları kapsamında çalıştaylar düzenlenmiş, illerdeki kurum yöneticileri ve STK temsilcileri ziyaret edilmiş ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  Çalıştayların kolaylaştırıcılığını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alev Özkazanç gerçekleştirmiştir. Eylem Planı'nda tanımlanan eylemler Eğitim ve İstihdam, Şiddet, Kültür ve Cinsiyet Rolleri ile Karar Alma Mekanizmalarına Katılım ve Kurumlar Arası İşbirliği başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Eylem Planında faaliyetlerin kısa (2014-2016), orta (2018’e kadar) ve uzun (2023’e kadar) erimlerde gerçekleştirilecek şekilde planlanması öngörülmektedir.
 • Sivil Toplum Analizi ve TR83 Bölgesi Sivil Toplumu Geliştirme Stratejisi
 • Çorum İl Stratejik Planı
   Çorum İl Stratejik Planı
   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmaya yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerini, katılımcı bir anlayışla yürütmek üzere çalışma bölgesindeki illerin katma değer üretme kapasitesini artırmak adına çalışmalara yoğunlaşmakta, işbirlikleri ile yenilikleri yakalamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, 2016 yılında Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmeddin KILIÇ'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada Çorum ilinin temel sorun alanlarına yönelik olarak bir yol haritası sunulmuş ve şehrin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum göstermesi için ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken çalışmalar planlanmıştır.
   Bu çalışma, başta Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi olmak üzere bütün paydaşların etkin katılımı ve katkısı ile ve Ajansımızın desteği ile ile hazırlanmıştır.
    

    

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA