Planlama
 • Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektör Raporu
   Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektör Raporu
   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı “Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektörü 
   Raporu” ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, güncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüşleri yansıtılmıştır.Birçok sektörü besleyen temel girdi olarak önemli bir yere sahip olması sebebiyle orman ve orman ürünleri, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli bir rol oynamaktadır. 2001 yılından itibaren sürekli gelişen Türkiye mobilya sektörünün dünyada ilk 25’te bulunması, sektörün büyüme potansiyelinin bir göstergesidir. Sektör, Bölgemizde de gerek hammadde kaynaklarına ve lojistik üslerine yakınlık, gerekse uzun yıllardan beri sektörde üretim ve ticaret konusunda edinilen tecrübenin varlığı ile de ekonomik açıdan önem arz etmektedir. 
 • Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu
   Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu
   Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı “Su Ürünleri Sektörü Raporu” ile 
   ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, güncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüşleri yansıtılmıştır. Dünyada su kaynakları ve su kaynaklarının sağladığı doğal katma değerler günümüzde oldukça önemli ve değerlidir. Kıtaların, ülkelerin ve bölgelerin su kaynaklarını ve su ürünlerini planlayarak kullanımı, koruma ve en önemlisi bu doğal kaynakların sürdürülebilirliklerini politika düzeyinde yönetme konusundaki hassasiyetleri artmakta ve bu kaynakların paylaşımı bu ölçüde stratejik bir öneme dönüşmektedir. Orta Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri sektörü yükselen yatırım potansiyeliyle önemli bir sektör olmaya ve gelişime geçmiştir. Gelecek dönemlerde bölgemizde su ürünleri sektörel yatırımlarının planlı ve sistematik yapılabilmesi için sektörel stratejiler çerçevesinde planların hazırlanabilmesinin alt yapısını oluşturmak amacıyla su ürünleri sektör raporu hazırlanmıştır, 
 • Savunma Sanayi Araştırma Raporu
   Savunma Sanayi Araştırma Raporu
   Savunma Sanayi Araştırma Raporu ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge 
   perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, güncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bilgiler yansıtılmıştır. Çorum ilinin 1950’li yıllardan gelen sanayi tarihi ve girişimci potansiyelinin geliştirilmesi açısından teknolojik gelişmelerin katma değeri yüksek, yenilikçi alanlara doğru olarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple ülkemizin kalkınması noktasında stratejik öneme sahip savunma sanayi üretimi içerisinde pay alabilmek için savunma sanayine yönelik yatırımların özendirilmesi ve desteklenmesi önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Gelecek dönemlerde bölgemizde sanayileşme yolunda önemli kalkınma hamleleri yapacak potansiyeli elinde bulunduran Çorum ilinde yatırımlarının planlı ve sistematik yapılabilmesi için sektörel stratejiler çerçevesinde planların hazırlanabilmesinin alt yapısını oluşturmak amacıyla savunma sanayi  sektörel araştırma raporu hazırlanmıştır.
 • Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu
   Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu
   Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye için olduğu kadar dünya ekonomileri için de, yarattığı istihdam olanakları, kazandırdığı döviz geliri ve ürettiği katma değer ile Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin başında gelmektedir. İstihdam potansiyeli, üretim hacmi, dış ticarete konu olması yanında lojistik, imalat, enerji gibi birçok sektör açısından önemli bir yere sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörü ekonomik kalkınmada oldukça önemli bir yere sahiptir.
    
   Ajansımızın hazırladığı “ Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu” ile Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, güncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüşleri yansıtılmıştır.
BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA