Planlama
  • Ülke Raporları
      Çevre Düzeni Planlar

      Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı TR83 bölgesinde gelişen ticari ilişkilerin uluslar arası ölçülerdeki gelişiminide desteklemek amacıyla ülke raporları yayınlamaktadır. Karadeniz çanağındaki ülkeler ile işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla bu kapsamda Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ülke raporları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Raporlarda ülkelerin sosyo-ekonomik durumu, Türkiye ve TR83 bölgesiyle olan siyasi ve ticari ilişkileri,  yatırım koşulları ve fırsatlar ele alınmaktadır.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA