OKA MALİ DESTEK PROGRAMLARINA PROJE BAŞVURUSU SONA ERİYOR

Ajansımız tarafından ilan edilen Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi ve Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programları kapsamında yapılacak proje başvuruları için süre 26 Mart 2018, Pazartesi günü sona eriyor.

 

Ajansımıza proje başvurusunda bulunmak isteyen paydaşlarımızın başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr üzerinden en geç 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

 

Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını Ajansımızın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmaktadır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü (en geç 02.04.2018 Saat 17.00’a kadar) içerisinde tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansımıza teslim edilmelidir.

 

Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren tüm kalkınma ajanslarının eş zamanlı teklif çağrısına çıkmaları nedeniyle KAYS sisteminde zaman zaman yoğunluktan kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır. Değerlendirme takvimi kesinleştiği için başvuru süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır ve belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  Başvuru yapacak kurumların mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamaları önem taşımaktadır.

 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA