ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI HAZIRLIK TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda, Orta Karadeniz Bölgesi’nde On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Toplantıları tamamlanmıştır.

 

Valiliklerin desteği ve yönlendirmesi, Kalkınma Ajansları’nın koordinasyonuyla her bölgede On Birinci Kalkınma Planı hakkında yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla düzenlenen çalışma grubu toplantıları Orta Karadeniz Bölgesi’nde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonuyla 12 / 15 Şubat 2018 tarihleri arasında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde düzenlenmiştir.

 

Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı  hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen özel ihtisas komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olmasının önem taşıdığı ifade edilen toplantılara dört ilde de farklı kesimlerinden vatandaşlar, gençler, kadınlar, kurum temsilcileri ve yöneticiler katılım sağlamıştır. Bu çerçevede toplantılar Amasya’da 78, Çorum’da 77, Tokat’ta 175, Samsun’da ise 125 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantılarda yapılan oylamalar sonucunda öncelik alanları Amasya'da "Sağlık",  "Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Turizm" olarak; Çorum’da "Demokrasi, Adalet, Güvenlik", " Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Enerji" olarak; Tokat’ta "Demokrasi, Adalet, Güvenlik", " Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Enerji" olarak; Samsun’da ise "Demokrasi, Adalet, Güvenlik", " Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Gelir Dağılımı" olarak belirlenmiştir. Bu öncelik alanları altında yer alan alt öncelikler tekrar oylamaya sunulmuş, belirlenen alt önceliklerin her biri için gruplar oluşturularak yuvarlak masa yöntemiyle katılımcıların tedbir önerileri alınmıştır. OKA uzmanlarının moderatörlüğünde gruplardan çıkan fikirler öncelikle grup içinde tartışılmış, daha sonra grubun üzerinde mutabık kaldığı ve öncelikli gördüğü 5 müdahale alanı belirlenmiştir.

 

Gençlerin ve kadınların katılımıyla yapılan toplantılarda ise toplumun önemli bir kesimini oluşturan genç ve kadın nüfusun toplumsal hayata katılımı önündeki engeller tartışılmış ve bunlara yönelik ortak akıl yoluyla çözüm önerileri üretilmiştir.

 

 

 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA