BUZAĞI CAN SÜTÜ PROJESİ DESTEK SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 12.12.2017 tarihinde ‘Buzağı Can Sütü Projesi’ destek sözleşmesi imzalandı.

 

Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) illerinde 2015 yılı itibariyle 40.000 civarında buzağı kaybı olduğu ve bunun ekonomik yansımasının 81.056.000 olduğu görülmektedir.  24 ay sürmesi planlanan Buzağı Can Sütü Projesi ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TR83 Bölgesi İlleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, TR83 Bölgesi İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Atakum, İlkadım, Canik  ve Bafra İlçeleri Süt Üreticileri Birlikleri bir araya gelerek ülkemizde ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesinin önceden belirlenmiş olması ve uygulama kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlayan kolostrum ikame tozunun üretilerek, üreticilere dağıtımı, her ilçede ve mümkün olduğunca köylerde yapılacak yoğun eğitimlerle ağız sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin üreticilik uygulamaları kapsamına alınması ile buzağı kayıplarının %5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının önemli ölçüde arttırılarak tahmini yıllık 100.000.000 TL ekonomik kazanç oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Bu hedefi gerçekleştirmek üzere proje üretim tesisi ve eğitim faaliyetleri olmak üzere iki ana bileşen üzerine oturtulmuştur. Proje kapsamında oluşturulacak üretim tesisi ile proje sonrasında da üreticilerin uygun fiyatlarda kolostrum ikame tozu temin edebilmesi sağlanacaktır.

 

TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kapsamındaki illerdeki tüm ilçelerde Tarım il teşkilatı uzmanları ve serbest veteriner hekimlere gevişenlerde bağışıklık, pasif transferin önemi, pasif transfer yetmezliğini etkileyen faktörler, kolostrum içeriği ve kalitesinin değerlendirilmesi, kaliteli kolostrumun önemi, kolostrum ikame tozu, ek besin preparasyonları ile farkı, endikasyon ve faydaları, piyasada immun stimulasyon amacıyla satılan preparasyonlar ve bunların değerlendirilmesi konularında günlük 8 saat olmak üzere 50 farklı eğitim düzenlenecektir. Toplamda 400 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 

 Yetiştiricilere yönelik olarak, buzağı bakımı, buzağılarda bağışıklığın önemi, bağışıklığı oluşturan faktörler, ağız sütünün değeri, ağız sütünün kalitesinin önemi ve kalitenin ortaya konulma yöntemleri, kolostrum ikame tozu hakkında bilgi, ne zaman hangi durumlarda kullanılması gerekliliği, yurtdışında kolostrum ikame tozu kullanımı ve ekonomik faydası konularında günlük 8 saat olmak üzere 51 farklı eğitim düzenlenecektir. Toplamda 408 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır. 15.000 Doz ikame tozu eğitim amaçlı üreticilere ücretsiz dağıtılacaktır. Kurulacak çiftçi eğitim merkezi ile proje sonrasında da hayvan ve buzağı sağlığı konusunda benzer eğitimlerin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

 

Projenin toplam maliyeti 3.984.52 TL olup projenin %75’i (2.988.394 TL) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmektedir. %25’lik eş-finansman tutarının (996.131 TL) ise proje başvuru sahibi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından finanse edilecektir. 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA