2018-2023 SAMSUN İLİ KALKINMA VE SEKTÖREL EYLEM PLANI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Samsun ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyumlu olarak katkı sağlayabilmesi amacıyla “Samsun İli Kalkınma ve Sektörel Eylem Planı” başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

 

       14.11.2017 Salı günü saat 10.00’ da Samsun Valiliği toplantı salonunda, Valimiz Sayın Osman Kaymak’ ın başkanlığını yaptığı toplantıya, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve görevli akademisyenler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı.

        Valimiz Sayın Osman Kaymak açılış konuşmasında, “Samsun ili 2018 - 2023 Kalkınma ve Sektörel Eylem Planları hazırlık çalışmaları usul ve esaslarını ele almak ve koordinasyon sağlamak üzere toplandıklarını belirterek; ‘Bu çalışma kapsamında 10 adet sektörel konu başlığı taslak olarak belirledik. Bu stratejiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından görevlendirilen öğretim görevlileri/akademik personel moderatörlüğünde sektörlerin ilgili kurumlarından ve tüm paydaşlarından da destek alınarak hazırlanacaktır. Ayrıca her sektör çalışma grubu başında o sektörle ilgili bir koordinatör kurum belirlenmesi öngörülmüştür.

        Bu bağlamda, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Bakanlık Strateji Planları ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin (TR83 Bölge Planı) çizdiği doğrultuda, Samsun ilinin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak incelenecek; kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla ve katılımcı bir yaklaşımla anılan sektörel eylem planları kaleme alınacaktır.

        Bu çalışmayı daha sağlıklı ve koordinasyon içerisinde yürütmek üzere hazırlanmış olan işbirliği protokolünün, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında ele alınarak nihai şeklinin verileceğini belirtirken; önümüzdeki dört, beş ay içerisinde tamamlanması düşünülen 2018 - 2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planlarının ilin kalkınmasına ve rekabet kabiliyetinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.’ dedi ve son olarak bu önemli çalışmaya emek verecek tüm çalışanlara, başta Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edip, başarılar diledi

         Açılış konuşmasının akabinde ise, Orta Karadeniz Kalınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Sektörel Eylem Planı Çalışmaları” hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

        Toplantı katılımcı diğer kurum temsilcilerinin söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirmelerinin ve konuya katkı vermelerinin ardından son buldu.

 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA