TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Araştırma Raporu yayınlandı.

Projemiz kapsamında hazırlanan ve  TR83 Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları ve İstihdam Durumuna yönelik araştırma raporu yayınlandı ve 500 adet bastırıldı. 

Araştırma raporu hazırlıkları kapsamında TR83 bölgesinde 80 firma ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. TR83 bölgesine ilişkin ikinci veri ve yayınlar kullanılarak kapsamlı bir mevcut durum analizi gerçekleştirildi. Sonrasına Samsun'da yapılan çalıştayda saha bulguları katılımcılar ile paylaşılarak TR83 bölgesi için kısa orta ve uzun vadeli eylem önerileri geliştirildi. 

Araştırma raporu bulguları illerde Mayıs ve Haziran 2017 döneminde gerçekleştirilen konferanslarda katılımcılara dağıtıldı ve sunum yolu ile rapor bulguları paylaşıldı. Raporun basılı halini Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı hizmet binasından tedarik edebilirsiniz. Ayrıca pdf halini http://www.oka.org.tr/okaIcerik.aspx?Id=237 (Yayınlar ve Raporlar) adresinden indirebilirsiniz.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA